Kenali Macam - Macam Penyakit Pada Ternak Besar dan Kecil

Keselamatan setiap makhluk hidup. Penyakit berbahaya dapat memusnahkan hewan ternak dalam waktu sekejap. Wabah penyakit yang berjangkit di suatu daerah, sukar untuk diberantas. Pemerintah berusaha untuk mencegah wabah penyakit baik yang membahayakan hewan ternak apalagi yang membahayakan manusia hidup. Untuk mencegah penularan penyakit, ternak-ternak yang sehat harus diberi suntikan. A. Macam -

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel